بوی رنگ در نقاشی ساختمان

مشکل بوی رنگ در خانه ، بخصوص برای کسانی که مشکلات تنفسی مثل آسم دارند یا تیرویید عمل کردند و همچنین برای نوازدان که از لحاظ بویایی هنوز آنقدر رشد نکرده اند که دچار آسیب این حس نشوند خیلی مهم و حیاتی است ،طوری که مشتریانی داشته ایم که سالها دست به رنگ امیزی و نقاشی خانه هایشان نزدند تا دچار عوارض این بوی بد رنگ نشوند.